112 ölümlerine son verecek 10 önlem

112 ölümlerine son verecek 10 önlem

Mayıs 30, 2018 Kapalı Yazar: izmir haber

Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, ambulans kazalarının önlenmesi amacıyla hazırladıkları 10 maddelik dilekçeyi İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim ettiklerini açıkladı
Yaşanan ambulans kazalarının telafisi mümkün olmayan acılar ve izler bıraktığını anlatan Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, “Ambulans kazalarını en aza indirmek için yapılması ve alınması gereken önlemler müdürlüğünüz tarafından uygulanması ile ambulans kaza oranlarını azaltılacaktır” dedi.
Özdemir, ambulans kazalarının önlenmesini sağlayacak 10 maddelik eylem planını İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçeyle teslim ettiklerini söyledi. Özdemir, eylem planı hakkında şu bilgileri verdi.
“-Ölümlü ambulans kazaları genellikle perifer ilçelerde uzun süren hasta nakillerinde yaşanması sebebiyle, özellikle perifer ilçe hastanelerine riskli hastaları da taşıyacak acil yardım ambulansı ile hizmet verecek nakil ambulans ekipleri kurulmalıdır. Hastanelerin bu şartları kaldıracak personel ve ambulansları yerine getirene kadar, daha önce vaka yoğunluğunu merkezde azaltmak adına önerdiğimiz ve müdürlüğünüz tarafından uygun görülüp kurulan 12 saatlik fazla mesai usulü C tipi Köstence ve Adalet istasyonları gibi, özellikle uzak ilçelerden başlanmak üzere yine fazla mesai usulü 17.00-09.00 saatleri arasında 16 saatlik nöbetler halinde çalışacak C tipi istasyonlar kurulmalıdır.
-Ambulans kullanmaya teşvik edilecek ödül mekanizması geliştirilmelidir. Kurum personel sayısının yüzde 5 oranında çalışan personele döner sermayeden ödül verilebilmektedir. Ambulans kullanan ve tavan takılmayan personele yüzde 20 oranında 6 ay boyunca ödül verilerek ambulans kullanan att ve paramedikler sürücülüğe teşvik edilmelidir.
-Kurumunuzda ambulans kullanan kişilerin bu yükü çektiğinden dolayı ambulans kullanmayan kişilere de ambulans sürüş teknikleri eğitimi aldırılmalıdır. Ambulansta nöbette bulunan tüm personel ambulansı nöbet günü içerisinde kullanarak yaşanan yorgunluk azaltılmalıdır. Çalışan personelleri özendirmek adına ödül sistemi mutlaka hayata geçmelidir.
-Komuta kontrol merkezi vaka konusunda eleme yapmalı, ambulans kullanımı gerektirmeyen hastalara ambulans gönderilmemelidir.
-Komuta Kontrol Merkezi tarafından istasyonlar takip edilmeli, hız sınırına uymayan istasyonlar uyarılmalıdır.
-Kaza yapan 112 çalışanı için hiçbir koruyucu kanun, yönetmelik bulunmamaktadır. Kendi hatası olmayan 112 çalışanı yayaya çarptığı için tutuklu, tutuksuz yargılanabilmektedir. Bununla ilgili ilgili kanun maddesinde düzenleme yapılması gerekmektedir.
-Yapılan ambulans kazalarında hasar oranına ve kusuruna bakılmaksızın, Ambulanslara yapılan kasko sigortası bakanlık aleyhine açılan tazminat davaları da kapsamalıdır.
-Hekimlere yapılan zorunlu mali sorumluluk sigortası, ambulansta çalışan personeli de kapsayacak şekilde genişletilmeli ve yarısı müdürlük tarafından ödenmelidir.
-Özel Hastanelerin sevklerini kendi ambulansı ve ekibiyle gerçekleştirmeli, arıza ve birçok neden belirtilerek sevkler 112’ye yaptırılmak istenmektedir. Özel hastanelerin ambulanslarına da ASOS tarzı bir uygulama geliştirilerek faal ve personel denetimi yapılmalıdır.
-Ambulans kazalarının önlenmesi adına üniversiteler, ilgili sivil toplum kuruluşları ve sahada çalışan personellerinde katılacağı çalıştay yapılmalı ve sonuç raporu uygulanmalıdır.”